Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn za robu i usluge i procijenjene vrijednosti 20.000,00 kn do 150.000,00 kn za radove Nabava građevinskog materijala za potrebe uređenja puta za crkvu Sv. Vid

Zahtjev za ponudu različiti građ. materijal Sv. Vid