Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti do 20.000,00 kn do 70.000,00 kn (članak 5. odnosno iznimno članak 11. stavk2 i 12. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet) – Nužđna i žurna rekonstrukcija, sanacija i uređenje parkinga na završetku NJC5 u Uvali Sutmiholjska

Zahtjev za dostavu ponude – Nužno i žurno dovršenje uređenja parkinga na završetku NJC5 u Uvali Sutmiholjska