Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti do 20.000,00 kn do 70.000,00 kn (članak 5. odnosno iznimno članak 11. stavk2 i 12. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet) – Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti do 20.000,00 kn do 70.000,00 kn (članak 5. odnosno iznimno članak 11. stavk2 i 12. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet) – Uređenje obale i obalne prometnice u naselju prožurska Luka – dionica od Kaštelana do Kunića

Zahtjev za dostavu ponude – Uređenje obale i obalne prometnice u naselju Prožurska Luka – dionica od Kaštelana do Kunića