Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 do 70.000,00 kn na temelju članka 5., odnosno iznimno članka 11. stavak 2. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne javne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj:13/18) – Nabava osobnog automobila za potrebe komunalnog redarstva Škoda Fabia Simply 1.0

Zahtjev za dostavu ponude – vozilo za komunalno redarstvo