Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn (članak 5, odnosno iznimno članak 11. stavak 2. i 12. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet) – Glavni projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda, osim geodetskog projekta

Zahtjev za ponudu – Glavni projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda