Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

zahtjev za dostavu ponude – nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn (članak 5, odnosno iznimno članak 11. stavak 2. i 12. Pravilnika o provedbi jednostavne javne nabave za potrebe Općine Mljet) – Rekonstrukcija i sanacija društvenih prostorija zgrade “bivše Općine Zadublje”

Zahtjev za dostavu ponude – Rekonstrukcija i sanacija društvenih prostorija zgrade „bivše Općine Zadublje“