Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn na temelju članka 5., odnosno iznimno članka 11. stavak 2. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne javne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 13/18) – Izrada geodetske snimke u mjerilu 1:200 dijela planirane gospodarske zone Žukovac u skladu s nacrtom prijedloga ID PPUO Mljet (pripremno čišćenje obveza naručitelja) u površini od cca 4,00ha

Zahtjev za ponudu izmjera Žukovac