Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn na temelju članka 5. odnosno iznimno članka 11. stavak 2. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 13/18)- Nabava građevinskog materijala za male komunalne akcije za potrebe mjesnih odbora

Zahtjev za ponudu – Nabava građevinskog materijala za male komunalne akcija za potrebe mjesnih odbora