Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavu ponude – nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn na temelju članka 5. odnosno iznimno članka 11. stavak 2. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj: 13/18) – Obveze deratizacije i dezinsekcije za 2019. godinu

Zahtjev za ponudu – Obvezne preventivne mjere deratizacije i dezinsekcije za 2019.