Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn za robu i usluge i 150.000,00 kn za radove u skladu s člankpom 5. – 8., odnosno iznimno u skladu s člankom 11. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 10/19) – Izgradnja septičke jame za potrebe zgrade bivše Općine i Doma Zadublje

Zahtjev za dostavu ponude – septička jama zgrada policije