Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn za robu i usluge i 150.000,00 kn za radove u skladu s člankpom 5. – 8., odnosno iznimno u skladu s člankom 11. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 10/19) – Elaborat okvirne procjene zgrada u potencijalnom vlasništvu Općine i dijela građevinskog i negrađevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Mljet

Zahtjev dostava ponude – priprema Registar kom. infr.