Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 na temelju članka 5., odnosno iznimno članka11. stavak 2. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 13/18) – Izrada elaborata otočnog prometnog rješenja

Zahtjev za dostavu ponude za izradu otočnog prometnog elaborata