Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednostido 20.000,00 kn na temelju članka 4.. Pravilnika o provedbi jednostavne javne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 13/18) – Nabava radova proširenja izmještanja puta prema vodospremi u naselju Saplunara

Zahtjev za ponudu put vodosprema Saplunara