Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjeva za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn na temelju članka 5. odnosno iznimno članka 11. stavak 2. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 13/18) – Nabava izgradnje nastrešnice na putničkom terminalu Zaglavac ispred prostora TZO Mljet

Zahtjev za dostavu ponude Nadstrešnica terminal ispred TZO Mljet