Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o davanju naknadne suglasnosti na Plan javne nabave Općine Mljet za 2019. godinu – II., III. I IV. izmjene i dopune

Zaključak naknadna suglasnost na Plan javne nabave za 2019.