Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o donošenju Odluke o načelima sklapanja nagodbe s Tinom Bralom iz Zagreba, s jedne strane i Općine Mljet, s druge strane radi razrješenja međusobnih prava, obaveza i odgovornosti proizašlih iz sklopljenog kupoprodajnog ugovora za čest.zem. 1542, 1545 i 1918 sve k.o. Korita

Zaključak o prijedlogu Odluke o načelima nagodbe Tina Brala i Općine Mljet