Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o donošenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak prijedlog ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.