Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Mljet