Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018.godinu – I izmjene i dopune

Zaključak o prijedlogu ID Programa održavanja komunalne infrastrukture iz čl. 22. st. 1. ZKD za 2018. godinu