Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o prijedlogu Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika, uključujući problematiku obavljanja javnog otočnog prijevoza putnika

Zaključak o prijedlogu Odluke o prodaji poslovnih udjela i javnom prijevozu putnika