Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet za javnu raspravu, te njegovom upućivnaju n ajavnu raspravu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za JR ID PPUO MLJET