Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Zaključak prijedlog Odluke ovlaštenje za izradu pročišćenog teksta ID PPUOM