Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu

Zaključak o prijedlogu Odluke God. obračun Proračuna Općine Mljet za 2019.