Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak prijedlog God. obračun Proračuna Općine Mljet za 2021.