Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet 3/02, 5/03-ispr., 4/07, 7/10, 9/11, 3/12-ispr., 1/16)

Zaključak o prijedlogu Odluke o ID PPUO Mljet – izvorna