Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mljet za 2020. godinu (I. izmjene i dopune) (131/2020-PAO)

Zaključak prijedlog Odluke o financiranju pol. stranaka 2020.-I. ID