Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o prijedlogu Odluke o financiranju pol. stranaka u 2022.