Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet

Zaključak prijedlog ID Odluke o koeficijentima zaposlenika