Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o komunalnoj naknadi