Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima članova Općinskog vijeća Općine Mljet, te plaćama, naknadama i drugim primanjima dužnosnika Općine Mljet koji dužnost obnašaju profesionalno i volonterski

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika