Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o naknadama i drugim primanjima članova Općinskog vijeća Općine Mljet, te plaćama, naknadama i drugim primanjima dužnosnika Općine Mljet koji dužnost obnašaju profesionalno i volonterski

Zaključak o prijedlogu Odluke naknade vijećnicima i plaća načelnika