Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o obavljanju dijela otočnih komunalnih djelatnosti koje se ne povjeravaju trgovačkom društvu u 100%-tnom vlasništvu Općine Mljet registriranog za obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno koje se povjeravaju na temelju pisanog ugovora

Zaključak o prijedlogu Odluke kom. djelatnosti treći