Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o obavljanju pretežitog dijela otočnih komunalnih djelatnosti od trgovačkog društva u 100%-tnom vlasništvu Općine Mljet registriranog za obavljanje komunalnih djelatnosti

Zaključak o prijedlogu Odluke kom. djelatnosti Komunalno