Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja prodaji građevinskih parcela na predjelu Uvala Sutmiholjska upisanih u zemljišnoknjižni uložak 1800 k. o. Babino Polje

Zaključak o prijedlogu Odluke odabir ponuditelja zemljište Uvala Sutmiholjska