Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskih parcela unutar građevinskog područja za stambenu izgradnju u k.o. Babino Polje, predio Uvala Sutmiholjska upisanih u zemljišnoknjižni uložak 1800 k. o. Babino Polje

Zaključak o prijedlogu Odluke odabir ponuditelja zemljište Uvala Sutmiholjska