Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o preraspodjeli planiranih rashoda/izdataka u Proračunu Općine Mljet za 2022. godinu unutar Glave 02008: PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNO OPREMANJE PROSTORA

Zaključak ID Proračuna 2022 Glava 02008