Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prodaji č. z. 8781-2 i 8781-64 zul 1800 k.o. B. Polje u postupku javnog natječaja sustavom zatvorenih ponuda

Zaključak o prijedlogu Odluke o prodaji č. z. 8781-2 i 8781-64 k.o. B. Polje javnim natječajem