Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prodaji čest.zem. 8781/2 i 8781/54 sve k.o. Babino Polje u postupku javnog natječaja sustavom zatvorenih ponuda i Odluke o sklapanju nagodbe s Tinom Bralom iz Zagreba, s jedne strane i Općine Mljet, s druge strane radi razrješenja međusobnih prava, obveza i odgovornosti proizašlih iz sklopljenog kupoprodajnog ugovora za čest.zem. 1542,1545 i 1918 sve k.o. Korita

Zaključak o prijedlogu Odluke Tino Bralo 1-19