Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o prodaji građevinske parcele unutar građevinskog područja za gospodarsku izgradnju na dijelu k.č.br. 2092/1 k.o. Babino Polje, predio Žukovac

Zaključak prijedlog Odluka prodaja Žukovac