Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture