Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – dobra u javnoj upotrebi na dijelovima pojedinih otočnih puteva koji nemaju status javne ili nerazvrstane ceste upisanih u zemljišnim knjigama kao javno dobro, odnosno na dijelovima pojedinih otočnih puteva koji nemaju status javne ili nerazvrstane ceste za koje se, iako u zemljišnim knjigama nisu upisani kao javno dobro, može sumnjati da to jesu

Zaklljučak prijedlog Odluke ukidanje javnog dobra i prijenos u vlasništvo