Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. zakona o komunalnom gospodarsvu na području Općine Mljet za 2019.godinu

Zaključak o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu