Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018.godinu – I izmjene i dopune

Zaključak o prijedlogu ID Programa izgradnjekomunalne infrastrukture iz čl 30. st 1. ZKD za 2018. godinu