Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2020. godinu (I. izmjene i dopune) (125/2020-PAO)

Zaključak prijedlog ID Programa školstvo, kultura i sport 2020.