Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o prijedlogu Programa školstvo, kultura i sport 2021.