Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa o financiranju mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune (130/2017-PAO)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa o financiranju mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2017. godinu