Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. tavak 1. zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2019. godinu

Zaključak o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu