Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu – I. izmjene i dopune (136/2017-PAO)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu