Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak prijedlog Program školstvo, kultura i sport 2022.