Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o iniciranju izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet, odnosno Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Zaključak prijedlog Zaključka inicijativa donošenja PPUO Mljet